W dniach 06 – 07.10.2017r. nasza drużyna "Zawisza Czarny" oraz Gromada Zuchowa "Leśne Duszki" wzięła udział w Rajdzie Jesiennym. Zostaliśmy zaopatrzeni w mapę i ruszyliśmy na trasę Równe - Dobieszów. Podczas marszu naszym zadaniem było zaliczanie zadań na poszczególnych punktach kontrolnych.

     W czasie wędrówki zapoznaliśmy się z pracą Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz 10. Brygady Logistycznej w Opolu. Po dotarciu do Pietrowic, po kilkunastokilometrowej wędrówce mogliśmy odpocząć. Wieczorem odbyło się ognisko, na którym zebrały się wszystkie drużyny, następnie na sali gimnastycznej były prowadzone gry i zabawy harcerskie. 

     W drugim dniu rajdu udaliśmy się na Kopę Biskupa Antoniego Adamiuka – patrona harcerzy, na której został odmówiony różaniec. Na zakończenie rajdu odbył się uroczysty apel z udziałem wszystkich służb mundurowych. Miłą niespodzianką dla nas było wręczenie naszej drużynie pucharu.  

     Podczas wędrówki mogliśmy się lepiej zintegrować i poznać nowych ludzi. Wszyscy zmęczeni, po trudach wędrówki, ale zadowoleni wróciliśmy do Baborowa – na szczęście już autobusem

Do zobaczenia na trasie kolejnego rajdu!